• Slide03

Kontakt

advokátka
Adresa:
kancelária:
Robotnícka 6
Banská Bystrica
97401
Slovensko
Telefónne číslo:
048/24 000 13
Fax:
048/24 000 33
Mobilné číslo:
+421 903 918 551

Kontaktný formulár

Odoslať e-mail
(voliteľné)

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie:

Advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod poradovým číslom 5896.Jarkovsky | Design